Brętowo = Niedźwiednik, Matemblewo, Nowiec

2024.01.02 Konsultacje budżetowe

8 stycznia 2024

KONSULTACJE INWESTYCJI RADY DZIELNICY BRĘTOWO Z MIESZKAŃCAMI

Rada i Zarząd Dzielnicy Brętowo zapraszają mieszkańców do składania wniosków, projektów ws. celów, na jakie mają zostać przeznaczone środki finansowe w wysokości 132.426 zł, przyznane Radzie Dzielnicy Brętowo przez Radę Miasta Gdańska na rok 2024.

Każdy mieszkaniec może złożyć swój wniosek/projekt budżetowy:

  • e-mailem pod adres: bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl
  • do skrzynki pocztowej Rady (ul. Podkarpacka 11, 80-292 Gdańsk)

Informujemy: Rada Dzielnicy może przeznaczyć przyznane jej środki finansowe na cele integracyjne (festyny, wycieczki, imprezy kulturalne itp.) oraz na cele inwestycyjne (np. siłownie, place zabaw, chodniki, ławki itp.).

Warunkiem realizacji tych ostatnich jest ich lokalizacja na terenie gminnym (teren nie może należeć do wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych).

Ustalenie właściciela terenu jest możliwe na stronach Interaktywnego Planu Gdańska: https://mapa.gdansk.gda.pl/ipg/app/index . Po odszukaniu pożądanego terenu i powiększeniu go do ukazania się numerów działek i budynków, w serwisach mapowych należy wybrać mapę własności i polecenie „przejdź do serwisu”. Wybrana „legenda” wyjaśnia, czyją własnością jest działka. Rada może na niej inwestować, jeżeli teren jest zaznaczony kolorem żółtym.

Termin składania wniosków, projektów do 26.01.2024 r.

Last modified: 8 stycznia 2024

Comments are closed.