Brętowo = Niedźwiednik, Matemblewo, Nowiec

Wydarzenia

2024.05.09 Sprawozdanie Zarządu za rok 2023

2024.04.30 Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Brętowo za rok 2023

2024.02.08 Budżet 2024

2024.01.02 Konsultacje budżetowe

KONSULTACJE INWESTYCJI RADY DZIELNICY BRĘTOWO Z MIESZKAŃCAMI Rada i Zarząd Dzielnicy Brętowo zapraszają mieszkańców do składania wniosków, projektów ws. celów, na jakie mają zostać przeznaczone środki finansowe w wysokości 132.426 zł, przyznane Radzie Dzielnicy Brętowo przez Radę Miasta Gdańska na rok 2024. Każdy mieszkaniec może złożyć swój wniosek/projekt budżetowy: Informujemy: Rada Dzielnicy może przeznaczyć przyznane …

2023.07.01 Wycieczka „Kawałek historii”

Zapraszamy na wycieczkę

2023.06.13 Nordic Walking

Zapraszamy na spotkiania Nordic Walking

2023.06.12 Samoobrona dla kobiet

Zapraszamy na warsztaty samoobrony dla kobiet

2023.06.12 Przydomowy warzywniak

Zapraszamy na cykl warsztatów „Stwórz przydomowy warzywniak”

2023.05.11 Poprawki budżetu na rok 2023

2023.02.21 KONSULTACJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZYCHODNI NZOZ HIPOKRATES

W związku z licznymi głosami mieszkańców Niedźwiednika na temat funkcjonowania przychodni NZOZ Hipokrates, braku apteki oraz po spotkaniu zarządu RDBz zastępcą prezydenta Gdańska Piotrem Kryszewskim, zapraszamy na konsultacje społeczne, aby określić potrzeby mieszkańców. Podczas spotkania ogłosimy wyniki ankiety on-line dotyczącej działalności przychodni. Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli przychodni oraz Rady Miasta Gdańska. Konsultacje odbędą się we …

https://www.facebook.com/radabretowo1/
Zachęcamy do śledzenia Facebooka Rady Dzielnicy Brętowo